Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Taxe Serviciul de Evidență

Taxe Serviciul de Evidență

- Taxă carte de identitate – 7 lei
- Taxă carte de identitate provizorie – 1 leu
- Taxă furnizare date din R.N.E.P. – 1 leu/persoană

Taxele pentru C.I. / C.I.P. / Furnizări date din R.N.E.P se pot achita la:
- Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1
Adresă: Piaţa Amzei nr. 13, Sector 1, Bucureşti


- Centre Impozite si Taxe Locale Sector 1
Calea Grivitei nr. 208 - 210, Sector 1, Bucureşti
Str. Pajurei nr. 13, Sector 1, Bucureşti

- Primărie Sector 1 București
Bd. Banu Manta nr. 9, Sector 1, Bucureşti

Taxa aferentă eliberării actului de identitate se poate plăti și on-line, pe site-ul Ghișeul.ro / transfer bancar / Internet Banking (se va prezenta la ghișeu chitanţa reprezentând contravaloarea cărții de identitate), sau fizic la Bănci, Oficii Poștale în contul: RO05TREZ70121330208XXXXX CUI: 12293095.