Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1

Programări Online

S-a atins numarul maxim de programari pentru luna OCTOMBRIE.

Programarile pentru depunerea cererilor de transcriere se poate face incepand cu data de 15 a fiecarei luni, orele 10:00 pentru luna urmatoare. (Exemplu: 15.04.2017 va puteti programa pentru luna mai.)

Programările on-line sunt disponibile pentru persoanele cetăţeni români născuţi în Republica Moldova şi Ucraina care au dobândit/redobândit cetăţenia română şi nu au avut niciodată domiciliul în România şi care indeplinesc conditiile prevazute la art. 41.alin.(5) lit. b) sau lit. c) din Legea 119/1996.

Persoanele cetăţeni români născuţi în alte state şi care nu au avut niciodată domiciliul în România se pot adresa instituţiei noastre fără o prealabilă programare in ziua lucratoare de vineri, in intervalul orar : 08:30-13:30.

Cetăţenii români care au redobândit cetăţenia română şi nu au avut niciodată domiciliul în România se pot adresa şi la serviciile de Stare Civilă din Mun. Iaşi, Mun. Galaţi, Mun. Suceava, Mun. Timişoara, Mun. Cluj Napoca, în conformitate cu prevederile art.41 alin.5 din legea 213/2013 pentru modificarea şi completarea legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

În cazul în care persoanele cetăţeni români au avut un domiciliu în România, cererile de transcriere se vor adresa serviciului public comunitar de la ultimul domiciliu avut în România.

Nu se pot face programari prin email, fax sau telefonic.


Dacă nu este selectat niciun câmp din rubrica "Transcrieri solicitate" se va considera automat că solicitarea este făcută pentru transcrierea Certificatului de Naştere.


[ X ]