Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Informatii privind programarile online

Informatii privind programarile online

Programările on line – sunt disponibile pentru persoanele cetăţeni români născuţi în R. Moldova şi Ucraina care au dobândit/redobândit cetăţenia română şi nu au avut niciodată domiciliul în România.

Totodată rămân valabile și programările anterioare.

Cetăţenii români care au redobândit cetăţenia română şi nu au avut niciodată domiciliul în România se pot adresa şi la serviciile de Stare Civilă din Mun. Iaşi, Mun. Galaţi, Mun. Suceava, Mun. Timişoara, Mun. Cluj Napoca, în conformitate cu prevederile art.41 alin.5 din legea 213/2013 pentru modificarea şi completarea legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

În cazul în care persoanele cetăţeni români au avut un domiciliu în România, cererile de transcriere se vor adresa serviciului public comunitar de la ultimul domiciliu avut în România.

Persoanele cetăţeni români născuţi în alte state şi care nu au avut niciodată domiciliul în România se pot adresa instituţiei noastre fără o prealabilă programare.