Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Descarcă formulare

Descarcă formulare

Eliberarea actelor de identitate pentru locuitorii sectorului 1


» Cerere pentru eliberarea actului de identitate
» Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din
   străinătate în România

» Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi
   reşedinţa în România

» Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea resedinţei

* Notă - Formularele sunt oferite, în mod gratuit, la ghişeele serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site şi pe site-ul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. În cazul tipăririi formularelor descărcate de pe unul din site-urile menţionate, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeaşi foaie (faţă şi verso).

Eliberarea actelor de stare civilă pentru locuitorii sectorului 1


» Cerere eliberare certificat de nastere pentru titular act
» Cerere eliberare certificat de nastere prin imputernicit
» Cerere eliberare certificat de nastere pentru copil minor
» Cerere eliberare certificat de nastere prin imputernicit pentru copil minor
» Cerere eliberare certificat de casatorie pentru titular act
» Cerere eliberare certificat de casatorie prin imputernicit
» Cerere eliberare certificat de deces
» Cerere eliberare certificat de deces prin imputernicit

Transcrierea actelor de stare civilă înregistrate la autorităţile locale din străinătate


» Formular cerere transcriere titular
» Declaraţie că nu a mai solicitat transcrierea (ANEXA Nr. 35)
» Formular cerere transcriere imputernicit