Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Evidența Persoanelor

Evidența Persoanelor

Adrese


Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1
Piaţa Amzei nr. 13, Sector 1, Bucureşti

Primărie Sector 1 București
Bd. Banu Manta nr. 9, Sector 1, Bucureşti