Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Evidența Persoanelor

Evidența Persoanelor

Contravaloarea actelor de identitate


CARTEA DE IDENTITATE - 7 LEI;
CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE - 1 LEU.