Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Evidența Persoanelor

Evidența Persoanelor

În atenţia cetăţenilor care se adresează serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor


Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor.

În situaţia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Cetăţenii români aflaţi în străinatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei si a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original si copie.

Precizăm ca informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţa a persoanelor pot fi obţtinute şi de pe site-ul Directiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Bucureşti: evidenta@dgepmb.ro sau relatiipublice@dgepmb.ro.