Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Evidența Persoanelor

Evidența Persoanelor

Eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate


a) cererea pentru eliberarea actului de identitate;
b) 3 fotografii mărimea 3x4 cm cu banda albă de 7 mm la bază;
c) documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reşedinţă, original şi copie;
d) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii - 1 leu.