Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Evidența Persoanelor

Evidența Persoanelor

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii - străzii sau a renumerotării imobilelor


a. cererea pentru eliberarea actului de identitate;
b. actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
c. certificatul de naştere, original şi copie;
d. certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original si copie;
e. hotarârea de divorţ legalizata de catre instanta, definitivă si irevocabilă, după caz, original si copie;
f. certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original si copie;
g. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original si copie;
h. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedintă, original si copie;
i. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - 7 lei;

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, declaraţia poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural.