Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Evidența Persoanelor

Evidența Persoanelor

Eliberarea cărţii de identitate provizorie cetăţenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar în România


a) cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România;
b) paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copie;
c) certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, original şi copie;
d) hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
e) dovada adresei de reşedinţă din România;
f) două fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
g) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (1 leu).