Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1

Anunţuri

ANUNȚURI IMPORTANTE

Pentru prevenirea/evitarea/limitarea îmbolnăvirii de COVID-19 și răspândirii noului Coronavirus, precum și pentru a asigura un nivel adecvat de protecție, pe lângă celelalte măsuri adoptate la nivelul Primăriei Sectorului 1, apreciem ca necesară evitarea contactului apropiat cu persoanele din afara instituției.

Pe perioada declarării stării de urgență, în conformitate cu prevederile Decretul nr. 195/16.03.2020, emis de Preşedintele României.

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ:
Începând cu data de 12.03.2020-30.04.2020 cu posibilitate de prelungire, se suspendă audiențele din cadrul D.P.E.P.S.C. Sec. 1.

TRANSCRIERI:
Astfel, activitățile de primire cereri pentru transcriere și eliberarea certificatelor se vor desfășura cu precădere în perioada 12.03.2020-30.04.2020, cu posibilitate de prelungire, doar pentru cetățenii Sectorului 1 sau care au avut ultimul domiciliu în Sectorul 1.

Pe această cale, rugăm cetățenii să solicite relații suplimentare la numărul telefonic 021.319.10.55.

STARE CIVILĂ:
Astfel, activitățile de lucru cu publicul la structura de Stare Civilă din cadrul D.P.E.P.S.C. Sector 1 în perioada 12.03.2020-30.04.2020, cu posibilitate de prelungire, se vor desfășura doar la Serviciul Înregistrări acte de naștere și la Compartimentul Înregistrări acte de deces.

Pe această care, rugăm cetățenii să solicite relații suplimentare la numerele de telefon 021.222.01.09, 021.310.29.98, sau prin intermediul poștei electronice, la adresa registratura@primarias1.ro.

EVIDENȚA PERSOANELOR:
Astfel, activitățile de lucru cu publicul în perioada 12.03.2020-30.04.2020, cu posibilitate de prelungire la birourile de evidentă a persoanelor din cadrul D.P.E.P.S.C. Sector 1 se vor desfășura după cum urmează:

În perioada 23.03.2020-30.04.2020, funcționarea birourilor se va face prin rotatie:
- 23.03.2020-27.03.2020 - Birourile 2 și 4.
- 30.03.2020-03.04.2020 - Birourile 1 și 5.
- 06.04.2020-16.04.2020 - Birourile 2 și 4.
- 21.04.2020-30.04.2020 - Birourile 1 și 5.

NOTĂ1: Primirea documentelor se va putea face în perioada 12.03.2020-30.04.2020, cu posibilitate de prelungire doar pe bază de programare on-lineclick aici

NOTĂ2: Taxa aferentă eliberării actului de identitate se plătește doar on-line pe site-ul D.G.I.T.L. Sector 1 sau la C.E.C, Bănci, Oficii Poștale în contul: RO05TREZ70121330208XXXXX CUI: 12293095

NOTĂ3: Pentru siguranța cetățenilor, accesul în ghișee va fi limitat strict la numărul persoanelor necesare pentru depunerea cererii de eliberare a actelor de identitate, respectiv titularul actului de identitate şi găzduitorul, iar în cazul în care titularul actului de identitate este minor acesta va fi însoțit de un reprezentant legal şi, după caz, de către găzduitor.

NOTĂ4: Biroul nr. 3 de Evidenţă a Persoanelor are activitatea suspendată, persoanele care au depus actele pentru cartea de identitate înainte de 12.03.2020, se vor prezenta la Biroul nr. 1 de Evidenţă a Persoanelor pentru eliberare.

Biroul nr. 1 de Evidenţă a Persoanelor:
Adresa: Piața Amzei nr. 13, Sector 1, București
Telefon: 021.315.35.34 / int. 33927

Luni, Marți, Miercuri - între orele 09:00 - 13:00 Primire documente
Luni, Marți, Miercuri - între orele 14:00 - 16:00 Eliberare documente
Joi, Vineri - între orele 09:00 - 13:00 Primire documente
Joi, Vineri - între orele 14:00 - 18:00 Eliberare documente

Biroul nr. 2 de Evidenţă a Persoanelor:
Adresa: Str. Dr. Iacob Felix nr. 99, Sector 1, București
Telefon: 021.222.60.26

Luni, Marți, Joi - între orele 09:00 - 13:00 Primire documente
Luni, Marți, Joi - între orele 14:00 - 16:00 Eliberare documente
Miercuri - între orele 09:00 - 13:00 Primire documente
Miercuri - între orele 14:00 - 18:00 Eliberare documente
Vineri - între orele 09:00 - 12:00 Primire documente
Vineri - între orele 12:00 - 13:30 Eliberare documente

Biroul nr. 4 de Evidenţă a Persoanelor:
Str. Ion Neculce nr. 6, Sector 1, București
Telefon: 021.315.35.34 / int. 27742

Luni - între orele 09:00 - 13:00 Primire documente
Luni - între orele 14:00 - 18:00 Eliberare documente
Marți, Miercuri, Joi - între orele 09:00 - 13:00 Primire documente
Marți, Miercuri, Joi - între orele 14:00 - 16:00 Eliberare documente
Vineri - între orele 09:00 - 12:00 Primire documente
Vineri - între orele 12:00 - 13:30 Eliberare documente

Biroul nr. 5 de Evidenţă a Persoanelor:
Str. Bucureștii-Noi nr. 54, Sector 1, București
Telefon: 021.315.35.34 / int. 17932

Luni, Miercuri, Joi - între orele 09:00 - 13:00 Primire documente
Luni, Miercuri, Joi - între orele 14:00 - 16:00 Eliberare documente
Marți - între orele 09:00 - 13:00 Primire documente
Marți - între orele 14:00 - 18:00 Eliberare documente
Vineri - între orele 09:00 - 12:00 Primire documente
Vineri - între orele 12:00 - 13:30 Eliberare documente

Pe această care, rugăm cetățenii să solicite relații suplimentare la numerele de telefon.

Vă mulțumim pentru înțelegere,
Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1